طریقه خارج شدن از آیکلود sign out

  چگونه از iCloud آیفون و آیپد، iOS 10.3 یا بالاتر، sign out کنیم؟

  1. بخش Setting یا تنظیمات را باز کنید.
  2. روی Apple ID در بخش بالای نمایشگر کلیک نمایید.
  3. به پایین برگه رفته و Sign Out را کلیک نمایید.بخش Setting یا تنظیمات را باز کنید, روی Apple ID در بخش بالای نمایشگر بتپید, به پایین برگه رفته و Sign Out را بتپید,روشتک,Raveshtech
  4. گذرواژه یا Password، مربوط به Apple ID خود را وارد کنید.
  5. Turn Off را بتپید.
  6. داد ه ای را که می خواهید یک copy از آن را روی آیفون یا آیپد خود داشته باشید، انتخاب کنید (یعنی تیک گزینه ها رو پر کنید )
   توجه در صورت پر نکردن گزینه های مخاطبین , اطلاعات مخاطبین شما پاک میشود .
  7. در بالای برگه گوشه، سمت راست، روی Sign Out کلیک نمایید.
  8. Sign Out را برای برون رفت از iCloud آیفون و آیپد، تائید نمائید.ذرواژه یا Password، مربوط به Apple ID خود را وارد کنید, Turn Off را بتپید, داد ه ای را که می خواهید یک copy از آن را روی آیفون یا آیپد خود داشته باشید، برگزینید, در بالای برگه گوشه، سمت راست، روی Sign Out بتپید, Sign Out را برای برون رفت از iCloud آیفون و آیپد، تائید نمائید,روشتک,raveshtech

   

  چگونه از iCloud آیفون و آیپد، iOS 10.2 یا پایین تر، sign out کنیم؟

  1. بخش Setting یا تنظیمات را بازکنید.
  2. iCloud را کلیک نمایید.
  3. به پایین برگه رفته و Sign Out را بتپید.چگونه از iCloud آیفون و آیپد، iOS 10.2 یا پایین تر، sign out کنیم,روشتک,raveshtech
  4. برای تائید پاک شدن عکس های و داده های iCloud شما، Sign Out را کلیک نمایید.
  5. برای تائید حذف همه یادداشت های ذخیره شده در آیکلود، Delete from My iPhone کلیک نمایید.
  6. برای  نگهداشت، داده های مرورگر Safari، reminders، contacts و calendars،  گزینه   keep را برگزینید.برای تائید پاک شدن عکس های و داده های iCloud شما، Sign Out را بتپید,برای تائید حذف همه یادداشت های ذخیره شده در iCloud، Delete from My iPhone بتپید,برای حذف یا نگهداشت، داده های مرورگر Safari، reminders، contacts و calendars، یکی از گزینه های delete یا keep را برگزینید,روشتک,raveshtech
  7. گذرواژه یا Password خود را وارد کنید.
  8. روی Turn off بتپید.
  9. گذرواژه یا Password خود را وارد کنید,روی Turn off بتپید,روشتک,raveshtech